Skip to main content

ACR Czech s.r.o., Žatecká 1899/25, 43401 Most

SikaPower®
SikaForce®
SikaFast®

Průmyslová dvou-komponentní (2K) lepidla SIKA ( dříve AXSON-ADEKIT )  kombinují výborné vlastnosti spolu s jednoduchým použitím.

Naše lepidla umožňují využití technologie lepení
ve většině průmyslových aplikací.

Dodáváme tři skupiny lepidel

 • SikaForce® (PUR)

  lepidla SIKA

  Dvoukomponentní polyuretany jsou vhodné zejména pro elastické spoje, kde je očekávána odolnost proti vibracím a odolnost proti různému teplotnímu roztažení lepených podkladů.

  • SikaForce -490 L10 (Adekit A280)  
   Excelentní polyuretanové lepidlo s roztažností 85% a použití od -40 ° C do + 100 ° C. Vhodné pro lepení laminátů a plastů (ABS, PC, PA, POM).

  • Adekit A252  
   Velmi elastické polyuretanové lepidlo s rozsažností 300% a oblast použití od -40 do +80°C. Vhodné pro lepení substrátů s velmi různou roztažností. Skvělá odolnost proti vibracím.

  • Adekit A299  
   Tvrdě elastické polyuretanové lepidlo s velmi rychlým vytvrzením. Vhodné i pro rychlé opravy a tmelení.

 • SikaFast® (AKR)

  lepidla SIKA ADVANCED RESINS

  Metakrylátová lepidla jsou vynikající doplňky k epoxidovým a polyuretanovým lepicím prostředkům a používají se především pro lepení kovů (hliník, ocel, galvanizovaná ocel, nerez), kompozitní materiály (lamináty), termosety a termoplasty (ABS, PMMA, RIM, polykarbonáty) vysokou pevnost spojů spojených s odolností proti vibracím.

  Metakryláty nevyžadují použití primerů a také příprava povrchu substrátů před lepením nemusí být dokonalá. Metakryláty se používají pro lepení v teplotních oblastech od -50 ° C do + 120 ° C.

 • SikaPower® (EPO)

  lepidla SIKA ADVANCED RESINS

  Epoxidová lepidla se vyznačují vysokou mechanickou pevností a chemickou a teplotní odolností. Jsou vhodné především pro pevné konstrukční spoje. Doporučujeme pro lepení kovů (ocel, hliník), kompozitů, skla, betonu, dřeva apod.

  • SikaPower® -740 / dříve Adekit A140-1  
   Excelentní nestékavé lepidlo pro vysokopevnostní spoje. Chemická odolnost a odolnost proti stárnutí. Pro teploty od -40 ° C do + 100 ° C.

  • Adekit A135  
   Kapalné dvousložkové lepidlo s rychlým vytvrzením. Ideální pro lepení skla, keramiky nebo dřeva.

  • SikaPower® -751 / dřívH 9951-1
   2K neplněné epoxidové lepidlo pro vysokouvnostní plošné lepení (hliníkové panely, ocelové plechy, kompozity, bloky). Odolnost proti stárnutí, od -40 ° C do 100 ° C.

Upozornění

V případě že budete kombinovat materiály Sika  s materiály jiných výrobců, proveďte si vlastní zkoušku k ověření kompatibility. Pokud jste s materiálem ještě nepracovali, prosím dbejte přesných pokynů uvedených vždy v technickém a bezpečnostním listě. Před použitím je rovněž vhodné si udělat vlastní test.

V případě že budete kombinovat materiály Sika  s materiály jiných výrobců, proveďte si vlastní zkoušku k ověření kompatibility. Pokud jste s materiálem ještě nepracovali, prosím dbejte přesných pokynů uvedených vždy v technickém a bezpečnostním listě. Před použitím je rovněž vhodné si udělat vlastní test.

 • AXSON ADVANCED RESINS

  SikaForce®

 • AXSON ADVANCED RESINS

  SikaFast®

 • SikaPower®

  SikaPower®

  SIKA
 • ADEKIT

  AXSON ADVANCED RESINS

Při objednávce Vám vždy zašleme technický a bezpečnostní list v českém jazyce. Na vyžádání Vám zašleme bezpečnostní list produktu před objednávkou.

Technické listy

PRODUKTJAZYKPDF
ADEKIT A100
CZE
Stáhnout
SikaPower® -730
ADEKIT A130 / H 9930
CZE
Stáhnout
ADEKIT A135
CZE
Stáhnout
SikaPower® -740
H9940-1 / A140-1
CZE
Stáhnout
ADEKIT A252
CZE
Stáhnout
ADEKIT A257
CZE
Stáhnout
SikaForce® -490 L10 ADEKIT A280
CZE
Stáhnout
SikaForce® -490 L03 ADEKIT A290
CZE
Stáhnout
ADEKIT A299
CZE
Stáhnout
ADEKIT A310
CZE
Stáhnout
ADEKIT A310NF
CZE
Stáhnout
SikaBiresin® B180
SikaBiresn B180
CZE
Stáhnout
SikaBiresin® B200
SikaBiresn B180
CZE
Stáhnout
SikaBiresin® B260
CZE
Stáhnout
P 4202 NEW
CZE
Stáhnout
P 4203 NEW
CZE
Stáhnout
H 6203
CZE
Stáhnout
H 8973
CZE
Stáhnout
SikaPower® -751
H 9951-1
CZE
Stáhnout
SikaPower® -752 L120 FR
H 9952
CZE
Stáhnout

Před zakoupením Vám na požádání zašleme technický i bezpečnostní list v českém jazyce.

Výše uvedený seznam je jen výběr z mnoha materiálů. Pro přesnou specifikaci pro Vaší aplikaci nás vždy kontaktujte a my se pokusíme Pro Vás vybrat ten nejoptimálnější produkt z hlediska vlastností, nákladů a dostupnosti.  

Přehled lepidel SIKA® ( SikaPower® , SikaForce® , SikaFast®)

lepidla pro blokové materiály sika axson

Lepidla pro blokové materiály

Správné postupy pro práci s průmyslovými lepidly Sika

1. SKLADOVÁNÍ

Kartuše uchovávejte ve svislé poloze, chráněné před vlhkostí, při teplotě 15-25 °C v jejich neotevřeném originálním obalu.

2. OTEVŘENÍ KARTUŠE

JSOU DVA TYPY KARTUŠÍ ADEKIT

Kartuš 1:

1 lze otevřít nárazem plastového uzávěru na plochý a tvrdý povrch. Po otevření uzávěr zlikvidujte.

Kartuš 2:

1 otevřete ručně. Plastový uzávěr zlikvidujte.

3. UMÍSTĚNÍ KARTUŠE DO PISTOLE

Vložte kazetu do vhodné pistole. U některých kazet musí být věnována pozornost směru zavádění, zejména pokud jde o velikost pístů (u kazet 2:1).

U zásobníků o objemu 400cm3 se spíše doporučuje používat pneumatickou pistoli než-li ruční.

4. VYBALANCOVÁNÍ / NAPLNĚNÍ OBOU KOMOR KARTUŠE

Vytlačujte lepidlo tak dlouho, dokud obě složky lepidla nebudou vystupovat z otevřeného konce kartuše.

5. NASAZENÍ MÍSÍCÍ HLAVICE

Jakmile  jsou  obě  komory  kartuše vybalancovány (viz. bod 4), nasaďte mísidlo  tak,  že  ho  zastrčíte,  nebo  jej  otáčíte. Některé  systémy  mají  označení,  že  je mísidlo  umístěno  ve  správném  směru. Poznámka:  v  žádném  případě se nedoporučuje provádět jakékoliv  úpravy mísidla (řezání,  apod.)

6. VYTLAČENÍ ZAČÁTKU NEPROMÍCHANÉ SMĚSI

Před lepením je důležité vytlačit asi 5 cm začátku směsi lepidla. Tato směs není z mísidla ještě dokonale promíchána a nepoužívá se. 

7. LEPENÍ

Postupujte podle údajů v technickém listu. Dbejte zejména na dobu pro zpracování lepidla.

8. OČIŠTĚNÍ MÍSIDLA PO DOČASNÉM PŘERUŠENÍ LEPENÍ

 Pokud dojde k pauze během fáze lepení, je nutné zajistit, aby byl produkt ještě před opětovným použitím řádně použitelný.
- Pokud přestávka trvala méně než polovinu doby zpracování lepidla, můžete lepidlo opět použít
- Pokud pauza trvala více než polovinu doby zpracování lepidla, očistěte konec mísidla a lepidlo můžete opět použít
- Pokud je lepidlo na konci mísidla již vytvrzené, použijte nové mísidlo

9. SKLADOVÁNÍ OTEVŘENÝCH KARTUŠÍ

Po lepení musí být mixér ponechán na kazetě. Tím bude zajištěno nezbytné utěsnění pro uchování zbývajícího produktu. 

Otevřené kartuše by měly být skladovány ve svislé poloze, chráněné před vlhkostí a při teplotě 15 - 25 °C. To je potřebné pro uchování zbývajícího lepidla.

Produkty s přidanou hodnotou

Sika Advanced Resins výzkuma vývoj produktů
Sika Advanced Resins

Transformací společností AXSON a SIKA vzniká nová kapitola pokročilých materiálů a nadstandartních technologických  služeb.  

Nalezneme pro vás řešení

Nalezneme pro vás nejvhodnější technická i ekonomická řešení pro Vaši výrobu či návrhy rychlých prototypů.

Přecházíte od konkurence?

Vždy pro Vás vyhledáme ten nejvhodnější produkt pro bezproblémovou výrobu a nízké náklady. Konkurenci neustále porovnáváme.